Biologie - Tkáně

19. listopadu 2007 v 18:48 | Špaky |  Zápisy pro nesvědomité žáky MGP
Doufám, že tento článek pomůže dosti lidem a to nejen mým spolužákům, z velké části jsem použil zápisy pana profesora Netušila, ale také i pana profesora Svobody. Nyní bych vám popřál, nechť se vám to dobře učí, a kdybyste našli nějakou tu hrubku,tak mi napište, snad ji opravím...
1) Epitely

Dělení epitelu podle funkce

· krycí (výstelkové) epitely
· žlázový epitel
· resorpční epitel
· respirační epitel
· smyslový epitel
· zárodečný (germinativní) epitel
· pigmentový epitel
· pigmentový epitel
· řasinkový epitel

Krycí epitel

Krycí epitel je specializovaná tkáň, sloužící ke krytí povrchů a vystýlání dutin. Pro tuto funkci je dobře vybavena: buňky mnoha typů krycích epitelů se neustále obnovují z tzv. germinativní vrstvy buněk při basální membráně, v cytoplasmě jsou specializovaná intermediární filamenta, tzv. tonofilamenta, které zvyšují mechanickou odolnost buňky. Hlavní složkou tonofilament je cytokeratin. Buňky jsou navzájem pevně spojeny soustavou mezibuněčných spojů, které tvoří spojovací komplex.
Apikální povrchy buněk mohou být hladké, nebo, pokud epitel vykonává ještě další funkce, buňka může být opatřena mikroklky, pohyblivými i nepohyblivými řasinkami.
Podle počtu vrstev, ze kterých je krycí epitel složený se krycí epitely dále dělí na:
· jednovrstevný epitel: je tvořen jedinou vrstvou buněk, jejich apikální povrch je volný, přivrácený do tělní dutiny nebo na povrch těla
· víceřadý epitel: je tvořen jednou vrstvou buněk, všechny se dotýkají basální membrány, ale některé nedosahují až do tělní dutiny
· vrstevnatý epitel: je tvořen více vrstvami buněk. Nejznámějším příkladem je pokožka.
· přechodní epitel: počet vrstev se mění v závislosti na náplni dutého orgánu. Přechodní epitel je typický pro močové cesty.

žlázový epitel

Je to epitel se sekreční funkcí. Žlázy mohou vylučovat sekret buď do krve, potom jsou to tzv. endokrinnní žlázy, nebo na povrch epitelu, do lumina dutého orgánu nebo na povrch těla, potom se označují jako žlázy exokrinní. Jednotlivé typy žláz se liší počtem buňek (jednobuněčné a mnohobuněčné žlázy), tvarem i způsobem sekrece.

resorbční epitel

Má schopnost resorbovat látky z vnějšího prostředí. Pro resorbční epitely jsou typické mikroklky na apikální straně, které slouží ke zvětšení povrchu pro příjem látek. Protože transport látek přes membránu vyžaduje hodně energie, mají hodně mitochondrií, které jsou někdy uložené v záhybech cytoplasmy na basální straně a tvoří tzv. basální labyrint.
Typickým resorbčním epitelem je epitel tenkého střeva a výstelka proximálního tubulu ledvinového nefronu.

respirační epitel

Tvoří výstelku plicních alveolů a umožňuje výměnu plynů mezi krví a vzduchem. Je velmi plochý, tvořený dvěma typy buněk, granulovanými a membranózními pneumocyty.

smyslový epitel

Specializovaný typ výstelky, smyslový epitel, dokáže přijímat podněty z vnějšího prostředí a ve formě podráždění je předávat to CNS. Je tvořen smyslovými a podpůrnými buňkami. Narozdíl od jiných typů epitelů má smyslový epitel velmi malou regenerační schopnost.
Smyslové buňky mohou být buď modifikované neurony, pak se označují jako primární smyslové buňky, nebo jsou to změněné buňky krycího epitelu, na kterých se zakončují dendrity neuronů. Pak se nazývají sekundární smyslové buňky. Tyčinky, čípky a smyslové buňky čichového epitelu jsou primárními smyslovými buňkami, naproti tomu vláskové buňky vnitřního ucha a chuťové buňky chuťových pohárků jsou sekundární.

zárodečný epitel

U samců vystýlá semenotvorné kanálky varle|varlete a zajišťuje spermatogenezi, tedy vznik a vývoj spermií, samčích pohlavních buněk. U samic pokrývá zárodečný epitel povrch vaječníku a po narození už má jen krycí funkci.

pigmentový epitel

Je tvořen buňkami, které obsahují v cytoplasmě pigmenty. Jeho funkce je hlavně ochranná. Tvoří pigmentovou vrstvu sítnice.

řasinkový epitel

řasinky: výběžky buňek (onají kmitavý pohyb) zachytávají prachové částice, vylučují hlen, který je obaluje.

2) Pojiva-jsou tkáně, které se kromě buněk skládají ještě z mezibuněčné hmoty, jíž může být takové množství, že určuje základní vlastnosti tkáně. Mezibuněčná hmota vzniká činností pojivových buněk.

Druhy pojiv: vazivo- měkká tkáň složená z nepravidelných cípatých nebo vřetenovitých buněk, uložených v polotekuté až rosolovité hmotě. V ní probíhají vlákénka - vazivové fibrily- kolagenní nebo elastické
- řídké vazivo- měkké, poddajné, tvoří výplně jiných tkání
- tukové vazivo- řidké vazivo, v jehož buňkách je nahromaděn tuk
- tuhé vazivo- vláknité a tuhé,drží pohromadě klouby, kosti a tvoří šlachy
- lymfoidní vazivo- síťovité, jsou zde nahromaděny bílé krvinky (lymfocyty)
chrupavka- pevná, bílá nebo nažlo
- povléká klobní konce, tvoří hrtan, přední konce žeber, vložky mezi obratly, atd.
-druhy chrupavek- sklovitá- nepatrné fibrily
- vazivová- zpozorovatelné vazivové fibrily
- elastická- elastické fibrily
kost- tvrdé pojivo,tvořena fosforečnanem a uhličitanem vápenatým; pružnou látku ossein- viz. kosti dětí
- hojně prostoupena cévami ->proto se kosti dobře hojí

3) Svalová tkáň

Svalová tkáň je tvořena svalovými buňkami (myocyty), v jejichž plazmě jsou vytvořena stažitelná vlákna - myofibrily. Stažitelné buňky vznikají již u hub, u láčkovců je vytvořen svalový epitel. U ostatních podle struktury rozeznáváme tři typy svalové tkáně:
1) Hladká svalovina
Je složena z protáhlých, většinou vřetenovitých hladkých svalových buněk (myocytů) s jedním jádrem.
Buňky obsahují v cytoplazmě jemná, smrštitelná vlákna - myofibrily. Tvoří u bezobratlých útrobní i pohybovou svalovinu, u obratlovců je omezena převážně na vnitřní orgány.
Hladké svalstvo tvoří převážnou část trávicí soustavy, stěny dělohy, močového měchýře, je roztroušeno v kůži. Pracuje nezávisle na naší vůli, je inervováno vegetativními nervy (Autonomní - sympatikus a parasympatikus - probereme v květnu)
2) Příčně pruhovaná svalovina
Stavební jednotkou je mnohojaderné svalové vlákno, někdy značně dlouhé. Jde o tzv. soubuní (syncytium), vzniklé srůstem buněk (proto ten zvýšený počet jader). Je součástí pohybového aparátu obratlovců (kosterní svaly) i některých skupin bezobratlých (žahavců, měkkýšů, kroužkovců). U členovců je jediným typem svaloviny.
Na vlákně lze pozorovat pravidelně se sřídající světlé a tmavé úseky. Vlákno totiž obsahuje velké množství myofibril tvořených dvěma typy bílkovin s rozdílnou světelnou lomivostí. Aktin (tenký, dlouhý) a myozin (krátký, silný) = silné kontrakce, vápenaté ionty. Činnost svalů je intenzivní, pracuje rychle, není vytrvalá. Pokud je nedostatek kyslíku, pracuje anaerobně - tím vzniká kyselina mléčná, která způsobuje bolest svalů. Činnost je ovládána vůlí, je řízena mozkomíšními a mozkovými nervy a je pod kontrolou mozkové kůry.
Tvoří svaly kosterní a i vytváří některé orgány - jazyk, hltan, okohybné svaly
3) Srdeční svalovina = myokard
Je typická pro srdce obratlovců, je rovněž příčně pruhované. Svalová vlákna jsou složena z jednojaderných úseků, mezi nimiž jsou příčné schodovité přepážky (interkalární disky). Vlákna se spojují a vytváří síť - zvyšuje pevnost, mají méně myofibril než viz.2.. Myofibrily smršťují sval, nemá regenerační schopnosti.
Má vlastní systém - převodní srdeční soustava - udržuje svalovinu v nepřetržité rytmické činnosti, je nezávislá na vůli, je řízeno vegetativními nervy (ve smyslu zrychlení či zpomalení činnosti).

4) Nervová tkáň

Je typická nehomogenní tkáň (tzn., že obsahuje odlišné typy buněk), skládá se z nervových buněk (neuronů). Výplň mezi nervovými buňkami tvoří drobné, bohatě rozvětvené buňky - neuroglie (glie) (ochranná, oporná a výživná funkce). Tyto buňky vyživují neurony a odvádějí odpadní látky metabolismu v nervové tkáni.
Základní stavební jednotkou je neuron. Tvoří ho tělo buňky a výběžky: jeden neurit (axon) (vede podráždění z buňky) a jeden nebo několik dendritů (vedou podráždění do buňky), dendrit může i zcela chybět.
Podle množství výběžků se rozlišují multipolární, bipolární, pseudounipolární a unipolární neurony (nechejte si místo na obrázek BN, PUN a UN, multipolární neuron si nakreslete podle tohoto obrázku).
Unipolární neurony mají pouze jeden výběžek, a to axon. Patří sem primární smyslové buňky, čichová buňka a tyčinky a čípky sítnice.
Bipolární neurony jsou opatřené jedním neuritem a jedním dendritem. které obvykle odstupují na opačných pólech buněčného těla. Je to například Purkyňova buňka v kůře mozečku.
Pseudounipolární neuron je zvláštní typ bipolárního neuronu. V blízkosti těla dendrit a axon splývají v v jediný výběžek, dendraxon. Ten se po různě dlouhém průběhu ve tvaru písmene T opět rozděluje na výběžky dva. Pseudounipolární neurony jsou typické pro ganglie mozkových nervů.¨
Multipolární neurony jsou nejpočetnější. Z buněčného těla vystupuje několik dendritů a jeden axon, takže buňka má hvězdicovitý tvar. Multipolární neurony jsou "typické" neurony.
Okolo dlouhých výběžků neuronů tvoří glie ochranný obal (Schwannovu pochvu), pod kterou se na mnohých místech vytváří myelinová pochva. Nervová vlákna s myelinovou pochvou jsou bílá, bez ní jsou šedá. Nervové buňky se množí jen během nitroděložního vývoje, buňky později zničené nemohou být nahrazeny.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 zuzka zuzka | 28. února 2009 v 21:30 | Reagovat

super,díky

2 gbmjdmlb gbmjdmlb | E-mail | Web | 24. dubna 2009 v 10:35 | Reagovat

pVJZfD  <a href="http://wfmohbgxobcm.com/">wfmohbgxobcm</a>, [url=http://ctuwxytbjzax.com/]ctuwxytbjzax[/url], [link=http://gcixzfcboyjh.com/]gcixzfcboyjh[/link], http://wlvouaagbkfv.com/

3 uiozmm uiozmm | E-mail | Web | 4. května 2009 v 9:03 | Reagovat

hLQYcw  <a href="http://xyijiqwlwkoq.com/">xyijiqwlwkoq</a>, [url=http://ougnkwkdklis.com/]ougnkwkdklis[/url], [link=http://jalefnynsivl.com/]jalefnynsivl[/link], http://kaybknfnisfz.com/

4 viijhobtz viijhobtz | E-mail | Web | 8. května 2009 v 0:24 | Reagovat

s6yCWO  <a href="http://wqswimdoprce.com/">wqswimdoprce</a>, [url=http://nhpiltylmfsr.com/]nhpiltylmfsr[/url], [link=http://marzsylasrwh.com/]marzsylasrwh[/link], http://yuefaidksfss.com/

5 hnvkmpud hnvkmpud | E-mail | Web | 22. května 2009 v 16:37 | Reagovat

txSiLi  <a href="http://jqaiiocshrbo.com/">jqaiiocshrbo</a>, [url=http://jcefmvhsfzxz.com/]jcefmvhsfzxz[/url], [link=http://ryokytjwfzcz.com/]ryokytjwfzcz[/link], http://szqbjemzznxo.com/

6 mortgage loans mortgage loans | E-mail | Web | 5. ledna 2012 v 3:54 | Reagovat

If you are willing to buy real estate, you would have to get the mortgage loans. Moreover, my father all the time utilizes a student loan, which is really useful.

7 viagra viagra | E-mail | Web | 29. května 2014 v 19:18 | Reagovat

Hello!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama