Únor 2008

AJ- Valentine's day

25. února 2008 v 17:50 | Špaky |  Zápisy pro nesvědomité žáky MGP
Dnes dopoledne jsem obdržel materiály do AJ, pokud má někdo zájem, obdrží je zítra. Alespoň doufám...Ale kdyby je někdo potřeboval již dnes nebo na něj nevyšlo, tak tady máte obrázek :)

Biola - referáty

24. února 2008 v 23:18 | Špaky |  Zápisy pro nesvědomité žáky MGP
Nevím, jestli jste si toho již všimli, ale skupina hudební výchovy dostala v biologických cvičeních za úkol rozepsat se o vitamimech či minerálních látkách ( v učebnici v doplňcích). Zatím mají téma rezervováni tito lidé:
Anet Kožušková- vitamin B2
Alžbětka Moravčíkovic- vitamin A
Raduška Mücková- vitamin B12
Danča Lupiňská- vitamin D
Matýsek Halusků- vitamin K
Koli- vitamin B1
Magda- vitamin B5
Vojta Qita- vitamin E
Hugo-selen+zinek
Lucin-vitamin F
Lenička Jalůvkovic-vitamin H
Choroš- vitamin B6
Aďa Burdovic- kyselina listová
Libor- kyselina nikotinová
Lucinka-vápník, draslík, sodík
Zítra se pokusím prodloužit termín, ale pokud se mi to nepovede, což se dovíte v hodině biologie, budu po vás vyžadovat, abyste mi zaslali tyto práce na můj mail Kubaspaky@seznam.cz

ZSV 2.pololetí

21. února 2008 v 20:44 | Špaky |  Zápisy pro nesvědomité žáky MGP
Byl jsem dnes požádán dvěma lidmi, abych zde uveřejnil své zápisy z hodin ZSV. Ale pod tíhou událostí tohoto týdne jsem opravdu neměl čas je přepisovat ručně do pc, takže jsou tu jako obrázky. Snad to po mě přečtete a jestli ne, tak to vás lituji...

Chemie - požadavky k nerostným surovinám

21. února 2008 v 14:42 | Špaky |  Zápisy pro nesvědomité žáky MGP
Otázky na učivo "Ropa,uhlí a zemní plyn"
1.Co jsou fosilní a recentní zdroje organických látek?
2.Ropa
- co to je, složení
- významná naleziště, přeprava
- zpracování ropy-princip, frakce ropy-benzín, petrolej,plynový olej, mazut
- krakování -princip, význam
- oktanové číslo
- význam benzínů, petroleje,motorové nafty - cetanové číslo, olejů,mazutu a asfaltu
3.Uhlí
- co to je
- významná naleziště
- zpracování uhlí - karbonizace
- význam produktů karbonizace - koksu, svítiplynu a černouhelného dehtu
4. Zemní plyn
- co to je
- významná naleziště, přeprava
- význam a využití
- Otázky na učivo "Ropa,uhlí a zemní plyn"
1.Co jsou fosilní a recentní zdroje organických látek?
2.Ropa
- co to je, složení
- významná naleziště, přeprava
- zpracování ropy-princip, frakce ropy-benzín, petrolej,plynový olej, mazut
- krakování -princip, význam
- oktanové číslo
- význam benzínů, petroleje,motorové nafty - cetanové číslo, olejů,mazutu a asfaltu
3.Uhlí
- co to je
- významná naleziště
- zpracování uhlí - karbonizace
- význam produktů karbonizace - koksu, svítiplynu a černouhelného dehtu
4. Zemní plyn
- co to je
- významná naleziště, přeprava
- význam a využití

Chemie - procvičování Areny

21. února 2008 v 14:41 | Špaky |  Zápisy pro nesvědomité žáky MGP
A R E N Y - procvičování
1.Pojmenuj uvedené areny:
a) b) c)
d) e) f)
g) h) i)
2.Napiš vzorce uvedených arenů:
a) 2-- naftyl b) 1,2,4 - trifenylbutan c) 1 - ethylnaftalen d) p-ethylfenyl e) difenylmethan
f) 2,5 - dimethyl-1-(2-naftyl)hexan
3.Napiš rovnice:
a) vzniku ethylbenzenu (alkylace) b) vzniku brombenzenu c) hydrogenace benzenu d) hydrogenace
styrenu e) chlorace nitrobenzenu f) nitrace nitrobenzenu g) vznik polystyrenu h) oxidaci xylenu
4. Napiš rovnici hoření benzenu za vzniku oxidu uhličitého a vodní páry.
a) kolik dm3oxidu vznikne a kolik je to gramů (n.p.)
b) kolik molů kyslíku musí zreagovat s jedním molem benzenu
c) jak by se vypočítal objem vzniklého oxidu uhličitého za jiných,než norm.podmínek (z fyziky)
5.Jaký objem vodíku je zapotřebí k hydrogenaci 1 kg styrenu podle uvedené rovnice při t = 125°C a
p = 11MPa ?
C6H5- CH = CH2 + 4 H2→ C6H11- CH2- CH3
6.Vyber pravdivá tvrzení, nepravdivá oprav a neúplná doplň:
a) bromací toluenu vzniká 3 - bromtoluen
b) bifenyl je aren s kondenzovanými benz.jádry
c) nitrační směs je ……………..
d) substituent s + M efektem je např. CH3CH2 - ,- NO3, - COOH , - NH2 , I -
e) reakce styrenu s chlorovodíkem proběhne jako adice na bočním řetězci a vznikne……….
f) na to, aby se delokalizovaly elektrony v benzenu je třeba dodat energii
g) UV záření rozbije molekulu Cl2 na Cl+a Cl-

Chemie-prezentačky

17. února 2008 v 22:55 | Špaky |  Zápisy pro nesvědomité žáky MGP
Rád bych Vám vypomohl s pár studijními materiály do chemie,takže naše prezentace, které jsme do chemie vytvořili jsou vám k dispozici se souhlasy autorů. Jinak bych je ani nesehnal :)
Ropa
Uhlí
Zemní plyn

Chemie-ropa

16. února 2008 v 11:33 | Špaky |  Zápisy pro nesvědomité žáky MGP
Ropa - 3. ročník A
 • Co je to ropa
 • Vypiš 4 druhy asfaltu
 • Rozepiš se o benzinu
 • Doplň chybějící slova:
 • ………... číslo určuje …….…. nafty
 • Jmenuj 2 nejoblíbenější spolužáky
 • Krakování:
Ropa - 3. ročník B
 • Způsoby transportu ropy
 • Vypiš 2 druhy benzinu
 • Rozepiš se o petroleji
 • Doplň chybějící slova:
 • …………číslo určuje ………..benzinu
 • Jmenuj nejoblíbenější profesorku
 • Pyrolýza:
Odpovědi:

skupina A
 • hnědá až černá kapalina, tvořena směsí kapalných, pevných a plynných uhlovodíků s menším množstvím sloučenin O,S,N + vysokomolekulárních látek
 • přírodní, kamenouhelný, hnědouhelný, dehtový
 • kapalná směs uhlovodíků, nízká hustota, velká výhřevnost, páry jsou v přítomností kyslíku výbušné
 • cetanové,kvalitu
 • Vidla,Špači
 • štěpení dlouhých řetězců na kratší ; výroba benzenu;vzniká alkan a alken; teploty 500-550°C
skupina B
 • tankery, ropovody
 • primární, sekundární
 • vzniká krakováním benzinu, užití.výroba leteckého benzinu, dříve jako osvětlení, směs uhlovodíků C10-C18
 • oktanové,kvalitu
 • Malíková
 • štěpení dlouhých řetězců na kratší ; výroba ethylenu,propylenu; teploty 800-900°C
Naše prezentace ke stažení zde a pokud jste čirou náhodou nepostřehli jistá fakta, tak je můžete nalézt v tomto dokumentu.Snad se Vám tento test povede.

Pardón

13. února 2008 v 17:21 | Špaky |  Novinky
Chtěl bych se vám moc omluvit za to, že jsem tu celý měsíc nebyl... ale tak jak vidím, tak to tu umíralo i beze mne. Snad to teď bude kapánek lepší...Za chvíli přiložím pár dokumentů, které jsem na dnešek přislíbil.